31 Styczeń 2015 roku

 

Aktualności

E-Deklaracje nie przez e-PUAP

2015-01-22

Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

[KOMUNIKAT]

Czytaj więcej

Nie wiesz, jak wypełnić PIT? Zadzwoń do Ministerstwa Finansów

2015-01-22

Osoby rozliczające się w formie ryczałtu oraz płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać z dyżurów telefonicznych ekspertów z Ministerstwa Finansów.

[KOMUNIKAT]

Czytaj więcej

Informacja dla płatników PIT

2015-01-21

Prezentacja dot. płatników PIT - zmiany w 2015r.

Czytaj więcej

Komunikat dla mieszkańców Zielonej Góry

2015-01-09

Koszty uzyskania przychodów mieszkańców Zielonej Góry i Dzielnicy Zielona Góra – Nowe Miasto dojeżdżających do pracy.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że w związku z połączeniem z dniem 1.01.2015r. Miasta Zielonej Góry z Gminą, osoby zamieszkujące w Zielonej Górze oraz Dzielnicy Zielona Góra – Nowe Miasto i dojeżdżające do zakładu pracy położonego również na tym terenie, utraciły prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu począwszy od 1.01.2015r. Na mocy art. 22 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego w 2015r. - koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 139 zł 06 gr. miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668zł 72gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością , w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmian nazw ulic

2014-12-31

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra

W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z Drugim Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze proszę podawać nowy adres zameldowania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że numery rachunków bankowych tut. Organu nie ulegają zmianie.

Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic

Czytaj więcej

Ostrzeżenie o próbach wyłudzenia informacji

2014-12-22

Ministerstwo Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach, które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-17

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z mailami napływającymi do podatników, na stronie internetowej MF został opublikowany komunikat.

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu!

2014-12-17

W związku z rozpoczętą  kampanią „ Nie daj się uzależnić od hazardu”  zapraszamy do  zapoznania się z Wiadomościami Celnymi nr 7/2014

PLAKAT

Czytaj więcej

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia opłaty rejestracyjnej

2014-12-17

W związku z otrzymaniem pism o próbach wyłudzenia opłaty rejestracyjnej Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pragnie ostrzec przed kolejnymi próbami wyłudzenia opłat za wpis do tzw. "Ogólnopolskiej Ewidencji Firm i Przedsiębiorstw" lub "Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych".

Czytaj więcej

1 z 6  Nastepna >>
 
 
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw