01 Marzec 2015 roku

 

Aktualności

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)

2015-02-24

Szczególnie mocno należy podkreślać, że PFR to jedynie dodatkowa pomoc, udogodnienie w rozliczeniach, a nie złożenie zeznań podatkowych za podatników przez administrację podatkową (urząd skarbowy). Jest to tylko propozycja rocznego rozliczenia przygotowana przez administrację podatkową. Skorzystanie z PFR nie jest także obowiązkiem (przymusem) dla podatnika. Jest to  jedynie jeden z dodatkowych sposobów na złożenie PIT-37. PIT-37 za 2014 r. można nadal składać na dotychczasowych zasadach – od 1 stycznia do 30 kwietnia przez system e-Deklaracje oraz papierowo, a od połowy marca 2015 r. podatnicy będą mogli skorzystać z dodatkowej możliwości rozliczania - PFR zamieszczonego na portalu podatkowym www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (w części ogólnodostępnej).

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku naboru

2015-02-05

Ogłoszenie wyniku naboru nr 165786/2014

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku naboru

2015-02-05

Ogłoszenie wyniku naboru nr 165784/2014

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyniku naboru

2015-02-05

Ogłoszenie wyniku naboru nr 165777/2014

Czytaj więcej

E-Deklaracje nie przez e-PUAP

2015-01-22

Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

[KOMUNIKAT]

Czytaj więcej

Nie wiesz, jak wypełnić PIT? Zadzwoń do Ministerstwa Finansów

2015-01-22

Osoby rozliczające się w formie ryczałtu oraz płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać z dyżurów telefonicznych ekspertów z Ministerstwa Finansów.

[KOMUNIKAT]

Czytaj więcej

Informacja dla płatników PIT

2015-01-21

Prezentacja dot. płatników PIT - zmiany w 2015r.

Czytaj więcej

Komunikat dla mieszkańców Zielonej Góry

2015-01-09

Koszty uzyskania przychodów mieszkańców Zielonej Góry i Dzielnicy Zielona Góra – Nowe Miasto dojeżdżających do pracy.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że w związku z połączeniem z dniem 1.01.2015r. Miasta Zielonej Góry z Gminą, osoby zamieszkujące w Zielonej Górze oraz Dzielnicy Zielona Góra – Nowe Miasto i dojeżdżające do zakładu pracy położonego również na tym terenie, utraciły prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu począwszy od 1.01.2015r. Na mocy art. 22 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego w 2015r. - koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 139 zł 06 gr. miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668zł 72gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością , w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmian nazw ulic

2014-12-31

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra

W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z Drugim Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze proszę podawać nowy adres zameldowania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że numery rachunków bankowych tut. Organu nie ulegają zmianie.

Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic

Czytaj więcej

1 z 6  Nastepna >>
 
 
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw