21 Listopad 2014 roku

 Portal Podatkowy 

Aktualności

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

2014-11-18

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborach

2014-11-08

Ogłoszenia o naborach:
- do Referatu czynności sprawdzających (OB-4) - 164374(zastępstwo)
- do Referatu postępowań podatkowych w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (PP-II) - 164367(zastępstwo)

Czytaj więcej

"Skarbówka bardziej elektroniczna"

2014-11-04

Wywiad z Jackiem Kapicą Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów na temat zmian w Administracji Podatkowej  ("Rzeczpospolita" - 6. października 2014 r.)

Czytaj więcej

Uwaga na próby podszywania się pod Krajowy Rejestr Długów

2014-10-28

Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu nr AP/4100-124/14/161068/14 z dnia 30.09.2014r. dot. sprawy podszywania się niezidentyfikowanego podmiotu pod Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. celem wyłudzenia numerów NIP podatników.

Czytaj więcej

Odsetki za zwłokę

2014-10-09

Nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 09.10.2014r., wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (75% stawki podstawowej), poczynając od dnia 09.10.2014r., wynosi 6% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Czytaj więcej

obwieszczenie o licytacji ruchomości

2014-10-06

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14.10.2014 r. o godz. 10:00 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, pokój 606 odbędzie się I licytacja ruchomości należących do: 
„Fe-Mar” s.c. M. Żelazny, A. Żelazny, z siedzibą w Ochli Pl. Błyskoszowej 8
Samochód ciężarowy MAN 15 Zabudowa skrzyniowa, rok prod. 2002, poj. silnika 6871 cm3 (162kW),
Wartość szacunkowa: 23.862,00 zł
Cena wywołania wynosi ¾ wartości szacunkowej tj. 17.896,50 zł.
Oszacowane wartości ruchomości zawierają podatek VAT.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

2014-09-15

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939).

W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940).

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń.

Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>
 
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw